Dodaj ogłoszenie
Regulamin
Regulamin Portalu [e-ogloszenia.co.uk]
 
Zasady Ogólne:
1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z Portalu Darmowych Ogłoszeń zwanego dalej Serwisem lub Portalem.
2. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Portal e-ogloszenia.co.uk nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń przez użytkowników.
4. Portal nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników, oraz nie pobiera żadnych opłat i prowizji za dokonywane transakcje.
5. Portal działa jedynie jako przedstawiciel łączący Ogłoszeniodawcę z innymi użytkownikami Serwisu, oraz nie ponosi żadnych konsekwencji wynikłych z nieodpowiedniego zachowania się jednej ze stron umowy handlowej.
6. Portal e-ogloszenia.co.uk, jego pracownicy i przedstawiciele nie uczestniczą w konfliktach między użytkownikami serwisu. Wszelkie spory dotyczące zamieszczanych ogłoszeń, zawartej w nich treści, oraz zawartych lub nie transakcji rozwiązują między sobą użytkownicy.
7. Portal nie bierze udziału w czynnościach  prawnych dotyczących rozwiązywania tego typu konfliktów.
8. Administrator Serwisu ma prawo udostępnić dane Ogłoszeniodawcy na żądanie uprawnionych organów, gdy zachodzi podejrzenie łamania prawa.
9. Na Portalu e-ogloszenia.co.uk mogą znajdować się linki, które prowadzą do innych stron internetowych. Strony te nie są zależne od Serwisu i nie są przez niego zarządzane.  Portal nie bierze odpowiedzialności za treści tych stron, oraz straty poniesione w wyniku kliknięcia na takie strony.
 
 
Zasady dodawania ogłoszeń:
1. Wszystkie ogłoszenia są dodawane bezpłatnie.
2. Nie trzeba być zarejestrowanym, żeby dodać ogłoszenie.
3. Do każdego ogłoszenia można dodać zdjęcia, link do filmu z YouTube, czy określić dokładny adres dzięki usłudze Google Maps, oraz udostępnić na portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Gadu-Gadu, Wykop, NK, Blip, Twitter, czy Google+ .
4. Ogłoszenia należy dodawać w odpowiednich kategoriach.
5. Użytkownicy niezarejestrowani mogą dodać do 3 zdjęć do ogłoszenia i takie ogłoszenie musi być zaakceptowane przez administratora portalu.
6. Użytkownicy zarejestrowani mogą dodać do 7 zdjęć do ogłoszenia i takie ogłoszenie jest akceptowane automatycznie przez system,  ponadto zarejestrowani użytkownicy mają możliwość edycji swojego ogłoszenia, dodania ulubionych ogłoszeń do schowka, czy sprawdzenia ilości wyświetleń.
7. Dodając ogłoszenie użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych na Portalu a w szczególności do zdjęć i filmów.
8. Zdjęcia dodane do ogłoszenia nie może przekraczać  1 MB  a optymalny rozmiar to 1000x750 – aczkolwiek system automatycznie zmniejszy za duże zdjęcia.
9. Zabronione jest umieszczanie na portalu materiałów chronionych przez międzynarodowe prawo autorskie, oraz materiałów nawołujących do przemocy, promujących nienawiść, zawierających groźby, pornografię, oraz naruszających dobre imię osób trzecich.
10. Niedozwolone jest zamieszczanie takich samych ogłoszeń lub o bardzo podobnej treści wielokrotnie.
11. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji ogłoszenia lub usunięcia go z bazy danych bez podania przyczyny, oraz informowania o tym fakcie Ogłoszeniodawcę.
12. Administrator na prośbę użytkownika niezarejestrowanego może usunąć/edytować ogłoszenie – w tym celu należy wysłać wiadomość e-mail do administratora z opisem problemu z adresu e-mail podanego na Portalu przy dodawaniu ogłoszenia.
13. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość edycji ogłoszenia w panelu użytkownika.
14. Nie można zamieszczać ogłoszeń, których treść reklamuje inne konkurencyjne serwisy.
15. Ogłoszeniodawca ma prawo zrezygnować z usługi i usunąć ogłoszenie przed terminem za pośrednictwem administratora Serwisu (lub osobiście – zarejestrowani użytkownicy). Ewentualna kwota wpłacona na poczet takiego ogłoszenia nie jest zwracana.
16. Ogłoszeniodawca powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych.
17. Nie może być w tytule adresu www.
18. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.
19. Nie można dodawać ogłoszeń, które mają mylące tytuły.
20. Portal nie gwarantuje wiarygodności oraz zgodności ze stanem rzeczywistym treści podanych w ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę. Odpowiedzialność za wiarygodność ponosi użytkownik zamieszczający ogłoszenie.
21. Tytuł ogłoszenia należy wpisywać wyłącznie małymi literami.

 
 
 
Dane osobowe / Rejestracja:
1. Rejestracja na Portalu e-ogloszenia.co.uk jest darmowa i dokonywana jest po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenia adresu e-mail.
2. Akceptując swoje dane w procesie rejestracji użytkownik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
3. Dokonując rejestracji na Portalu e-ogloszenia.co.uk użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w innej części Serwisu oraz zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami.
4. Użytkownik dodający ogłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych.
5. Portal e-ogloszenia.co.uk nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom i firmom trzecim, nie związanych z działalnością tego Serwisu.
 
 
Postanowienia końcowe:
1. Treść ogłoszenia wyświetla się w Serwisie po jego aktywacji.
2. Serwis jest dostępny 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przerw spowodowanych nagłymi przypadkami lub wywołanymi awarią lub konserwacją systemu i nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami.
4. Osoby korzystające z ogłoszeń na Portalu czynią to na własną odpowiedzialność.
5. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd Portalu e-ogloszenia.co.uk.
6. Kopiowanie i powielanie treści zawartych na Portalu e-ogloszenia.co.uk w tym niniejszego regulaminu jest zabronione.
7. Administrator  Portalu e-ogloszenia.co.uk ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, o czym będzie informował w dziale Aktualności na stronie głównej serwisu i wszystkich jego podstronach.
8. Wszelkie pytania powinny być kierowane do Administratora Portalu przez formularz kontaktowy.
9. Portal zastrzega sobie prawo w przyszłości do wprowadzenia opcji płatny w serwisie.
10. Administrator może usunąć/zablokować  użytkownika/ogłoszenie które łamie postanowienia niniejszego regulaminu bez informowania go o tym fakcie.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji go na Portalu e-ogloszenia.co.uk.


Katalog Firm:
Wszystkie postanowienia regulaminu dotyczące ogłoszeń - również dotyczą katalogu firm.


Reklamy Google:
Ponieważ na portalu e-ogloszenia.co.uk - pojawiły się reklamy Google - zapraszam do zapoznania się z informacją jak Google wykorzystuje dane podczas korzystania z witryn i aplikacji: klik


 
Reklama
Logo 1 Logo 1 Logo 1